Werkwijze-fasering - Atelier voor bouwkunde Van der Smit

ATELIER VOOR BOUWKUNDE
BENEDENKERKSEWEG 131
2821 LC STOLWIJK
0182 34 27 87
INFO@VANDERSMIT.NL
VAN DER SMIT
WWW.VANDERSMIT.NL
ATELIER VOOR BOUWKUNDE
VAN DER SMIT
BENEDENKERKSEWEG 131
2821 LC STOLWIJK
0182 34 27 87
INFO@VANDERSMIT.NL
WWW.VANDERSMIT.NL
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

WERKWIJZE
FASERING
Een project wordt opgedeeld in een aantal fasen. Elke fase heeft een begin en een einde. Het opdelen in overzichtelijke  fasen resulteert in een vloeiend (bouw)proces met een goed eindresultaat als gevolg.

Onderstaande fasen worden onderscheiden:
1. Voorlopig Ontwerp of schetsontwerp;
2. Definitief Ontwerp en indienen omgevingsaanvraag
3. Werktekeningen en bestek;
4. Prijs- en contractvorming
5. Toezicht tijdens de uitvoering en oplevering

Zodra onze eerste creatieve schetsen gereed zijn, worden die besproken met de opdrachtgever. Vervolgens wordt het voorlopig ontwerp omgezet naar een definitief ontwerp. De benodigde vergunningsaanvragen worden uitgewerkt en ingediend. Daarna wordt het totale plan tot in het kleinste detail uitgewerkt door het maken van de werktekeningen. De techniek, kleuren, materialen en afwerkingen worden omschrijven in een bestek en een afwerkstaat.
Vervolgens worden offertes aangevraagd bij de juiste partijen, waarin wordt geadviseerd. Tenslotte volgt de toezicht tijdens de uitvoering en de oplevering.
Kortom: Van der Smit is proactief betrokken vanaf het initiatief tot en met de oplevering. De opdrachtgever heeft tijdens het gehele traject maar één aanspreekpunt.

Atelier voor bouwkunde Van der Smit staat voor een persoonlijk ontwerp, deskundig advies binnen budget en planning. Van potloodschets tot en met de realisatie.

Van der Smit. besteedt veel aandacht aan het gehele proces, waarbij kwaliteit en service in een hoog vaandel staat. Uitgangspunten zijn alle ‘harde’ factoren, zoals product, planning en prijs, maar ook "zachte" factoren als emotie, beleving en gevoel zijn voor hem speerpunten.
sitemap         |          disclaimer       |          copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
sitemap     |      disclaimer   |      copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
sitemap  |   disclaimer |  copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
disclaimer |  copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu