Disclaimer - Atelier voor bouwkunde Van der Smit

ATELIER VOOR BOUWKUNDE
BENEDENKERKSEWEG 131
2821 LC STOLWIJK
0182 34 27 87
INFO@VANDERSMIT.NL
VAN DER SMIT
WWW.VANDERSMIT.NL
ATELIER VOOR BOUWKUNDE
VAN DER SMIT
BENEDENKERKSEWEG 131
2821 LC STOLWIJK
0182 34 27 87
INFO@VANDERSMIT.NL
WWW.VANDERSMIT.NL
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

DISCLAIMER
De site van Atelier voor bouwkunde Van der Smit is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie.
Atelier voor bouwkunde Van der Smit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij Atelier voor bouwkunde Van der Smit, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden.
Email adres: info@vandersmit.nl.
E-MAIL
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Atelier voor bouwkunde Van der Smit staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Atelier voor bouwkunde Van der Smit niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.
COPYRIGHTS
Alle aan u getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht. Wederrechtelijk gebruik van deze informatie is strafbaar. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Atelier voor bouwkunde Van der Smit. In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient ten alle tijden de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van Atelier voor bouwkunde Van der Smit.
Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal over of Atelier voor bouwkunde Van der Smit kunt u contact opnemen met info@vandersmit.nl.
sitemap         |          disclaimer       |          copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
sitemap     |      disclaimer   |      copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
sitemap  |   disclaimer |  copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
disclaimer |  copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu