Diensten-architectuur - Atelier voor bouwkunde Van der Smit

ATELIER VOOR BOUWKUNDE
BENEDENKERKSEWEG 131
2821 LC STOLWIJK
0182 34 27 87
INFO@VANDERSMIT.NL
VAN DER SMIT
WWW.VANDERSMIT.NL
ATELIER VOOR BOUWKUNDE
VAN DER SMIT
BENEDENKERKSEWEG 131
2821 LC STOLWIJK
0182 34 27 87
INFO@VANDERSMIT.NL
WWW.VANDERSMIT.NL
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

DIENSTEN
ARCHITECTUUR
“Architectuur is de kunst van het bouwen”

Volgens Vitruvius  is de architectuur gebaseerd op drie principes, namelijk:
- schoonheid (venustas);
- stevigheid (firmitas);
- bruikbaarheid (utilitas).

Architectuur kan  worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, waarbij geen van drieën dus overheersend is ten opzichte van de andere twee.

Architectuur heeft ook te maken met verschillende externe factoren, zoals:
- gevoel;
- cultuur;
- klimaat;
- materialen;
- budget;

Architectuur is het ontwerpen van een bouwwerk en daarbij rekening houden met veel factoren. Architectuur is het vormen van ruimtes. Als er minstens twee muren zijn, dan heb je een ruimte.
Aan de architect de taak om deze ruimte zo vorm te geven dat de mens zich er prettig in voelt.

Factoren die bepalen of een ruimte wel of niet geslaagd is zijn bijvoorbeeld: akoestiek, afmetingen, lichtinval, kleur, temperatuur en luchtvochtigheid.
sitemap         |          disclaimer       |          copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
sitemap     |      disclaimer   |      copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
sitemap  |   disclaimer |  copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
disclaimer |  copyright 2017, Atelier voor bouwkunde van der Smit    
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu